LEŽAJEVI – osnovno

 

Kotrljajući ležajevi, kao i klizna ležišta, predstavljaju mašinske elemente za pokretnu vezu delova mašina i osnovna im je funkcija da prenesu opterećenja sa pokretnih delova mašine na nepokretne delove. Prvenstveno se koriste za pokretne veze sa kružnim kretanjem, a u manjoj meri za spojeve sa pravolinijskim ili zavojnim kretanjem. Kotrljajući ležajevi se sastoje iz prstenova ili kolutova koji su neposredno spojeni sa nepokretnim i pokretnim delovima mašina i iz kotrljajućih tela koja se nalaze između njih i kaveza.
Oblici ležajeva su prvenstveno prilagođeni silama koje treba da prenose, pa je i osnovna podela ležajeva na radijalne (predviđeni za sile upravne na osu rukavca) i aksijalne (predviđene za aksijalne sile) ležajeve.
Prema oblicima kotrljajućih tela, koji mogu biti sferni, cilindrični, konični, iglični (cilindrični sa malim prečnikom u odnosu na dužinu), valjčani sa lučnom izvodnicom (bačvasti) i konični sa lučnom izvodnicom, ležajevi se dele na:

 • Kuglične,
 • Valjčane,
 • Iglične,
 • Konične,
 • Bačvaste i
 • Konično-bačvaste.

Osnovni konstrukcijski oblici ležaja

Određene karakteristike ležajeva se postižu odgovarajućom konstrukcijom ležaja, odnosno odgovarajućim oblicima kotrljajnih tela i prstenova ili kolutova i njihovim međusobnim odnosima. Osnovni konstrukcijski oblici ležaja, koji su zbog određenih karakteristika standardizovani, su:

 • Prstenasti kugični ležaj sa radijalnim dodirom, oznaka 6 (BC),
 • Prstenasti kuglični ležaj sa kosim dodirom jednoredi, oznaka 7 (BN)
 • Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom, oznaka 32 i 33
 • Prilagodljivi dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom, oznaka 1 i 2,
 • Valjčani ležaji, oznake N, NU, NJ i NUP u zavisnosti od varijante,
 • Iglični ležaji, oznaka NA,
 • Valjčani prilagodljivi ležaj, oznaka 2 (SD),
 • Konični ležaj, oznaka 3 (KB),
 • Kolutni kuglični jednoredi i dvoredni lezaj, oznaka 5 (TA i TD),
 • Bačvasto konični ležaj, oznaka 29 (TS).

Za konstruktore koji ne konstruišu ležaje, već ih samo biraju, značajne su samo konturne mere, unutrašnji, spoljni prečnik i širina. Za jedan unutrašnji prečnik predviđeno je više spoljašnjih prečnika i širine čime se za isti prečnik obezbeđuje niz ležaja različite nosivosti.

Veličine spoljnjeg prečnika i širine čine odgovarajući niz tj. red mera koji se označavaju brojevima i to za prečnike brojevima 8, 9, 0, 1, 2, 3 i 4, a za širine 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ovi brojevi se unose iza oznake vrste ležaja dok se veličina unutrašnjeg prečnika označava zadnjim brojkama koje za prečnike preko 17mm predstavljaju vrednost prečnika u mm podeljena sa 5.
Pored ovih osnovnih podataka oznaka može da sadrži i dopunske podatke. Dopunskom oznakom se definišu modifikacija konstrukcije, unutrašnji zazor i tolerancije, mazivo i zaštitna sredstva, kao i posebni zahtevi.
Ležaji se podmazuju radi smanjenja otpora kotrljanju i klizanju. Mazivo povećava dinamičku moć nošenja ležajeva, smanjuje koroziju i prodiranje stranih tela u ležaj. Osnovna maziva su masti, ulja, a u izuzetno teškim radnim uslovima i čvrsta maziva. Zaptivanje ležaja se vrši zaptivkama ili labirintima.

fbq('track', 'ViewContent');