LEŽAJEVI – Podela ležajeva – oznake ležaja

 

 

1. Kuglični jednoredni ležaj sa radijalnim dodirom, oznake ležaja 60, 62, 63, 64.

Mogu da prenesu relativno velika radijalna i znatna aksijalna opterećenja. Zbog jednostavnog konstrukcionog oblika, smanjenog šuma i vibracija u radu i niske cene imaju izuzetno veliku primenu.

2. Kuglični jednoredni ležaj sa kosim dodirom, oznake ležaja 72, 73

Žljeb za kotrljanje tela na spoljašnjem i unutrašnjem prstenu ima naslon sa samo jedne strane dok je druga strana ravna, tako da ovi ležajevi mogu da prenesu aksijalnu silu samo u jednom smeru. Zbog te činjenice ovi se ležajevi ugrađuju u paru.

3. Kuglični jednoredni ležaj sa dodirom u četiri tačke, oznake ležaja QJ2, QJ3

Spadaju u grupu prstenih kugličnih jednoredih ležaja sa kosim dodirom. Žljeb za kotrljajna tela na spoljašnjem i unutrašnjem prstenu se sastoji iz dva konusa. U neopterećenom stanju dodir kotrljajnih tela i prstenova je u četiri tačke. Mogu da prenesu radijalna i aksijalna opterećenja u oba smera.

4. Kuglični dvoredni ležaj sa kosim dodirom, oznake ležaja32, 33

Dvoredi kuglični ležaj sa kosim dodirom odgovara paru jednoredih kugličnih ležajeva sa kosim dodirom. Prenosi znatno radijalno opterećenje, kao i aksijalno opterećenje u oba smera

5. Kuglični dvoredni podesivi ležaj, oznake ležaja 12, 22, 13, 23

Površina kotrljanja kuglica na spoljašnjem prstenu ovih ležaja je sfernog oblika što omogućava ugaono prilagođavanje deformacijama vratila i do 4º. Prvenstveno su namenjeni za prenos radijalnih opterećenja, ali mogu da prime i umerena aksijalna opterećenja. Namenjeni su za velike učestanosti obrtanja.

6. Cilindrično valjčasti jednoredni ležaj, oznake ležaja NU, N, NJ, NUP

Namenjeni su prvenstveno za prenos radijalnih sila. Dodir između prstenova i tela je linijski što ovim ležajima omogućava veću nosivost u odnosu na kuglične istih dimenzija. Izrađuju se u više konstrukcionih varijanti. Dobro podnose visoke učestanosti obrtanja i velika radijalna opterećenja.

7. Konusno valjčasti ležaj, oznake ležaja 302, 322, 303, 313, 323.

Kao kotrljajna tela ovde se koriste delovi konusa, a površine kotrljanja spoljašnjeg i unutrašnjeg prstena su takođe konusi. Mogu da prenesu velika radijalna i aksijalna opterećenja. Usled skretanja napadne linije sile u ležaju se indukuje dodatna aksijalna sila koja teži da razdvoji prstenove. Iz tog razlogase ovi ležaji po pravilu ugrađuju u paru (kao slike u ogledalu) čime se poništava samoindukovana aksijalna sila i omogućava prenos aksijalnog opterećenja u oba smera.

8. Bačvasti jednoredni, oznake ležaja 202, 203, 204 i dvoredni podesivi ležaj, oznake 222, 213, 223

Imaju izvanredne karakteristike kako u pogledu nosivosti i prijema udarnih opterećenja tako i u pogledu mogućnosti prilagođavanja elastičnim deformacijama vratila i neparalelnosti osa oslonih površina. Kotrljajna tela su izrađena sa lučnom izvodnicom tako da podsećaju na bačvice. Jednoredi bačvasti podesivi ležaji ne mogu da prenesu aksijalna opterećenja dok dvoredni mogu.

9. Aksijalni kuglični jednoredni, oznake ležaja 511, 512, 513, 514 i dvoredni ležaj, oznake 522, 523, 524

Mogu da prime isključivo aksijalne sile. Jednoredi kolutni kuglični ležaji mogu da prenesu aksijalne sile samo u jednom smeru, a dvoredi u oba. Učestanost obrtanja im je ograničena jer pri većim ugaonim brzinama kod kotrljajnih tela nastaju znate centrifugalne sile te dolazi do povećanog trenja i habanja ležaja.

fbq('track', 'ViewContent');